Türk ambalaj firmalarının dünyadaki konumu

Türkiye’deki ambalaj firmaları gerek teknoloji, gerekse üretim kalitesi açısından oldukça ileri durumdadırlar. Ancak tüketim oranımız diğer gelişmiş ve kalkınmakta olan ülkelere göre çok azdır.

Ambalaj; Dünya Ambalaj Örgütü (World Packaging Organization – WPO) tarafından sanayi yönünden gelişmiş toplumlarda refah göstergelerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Ambalajlı ürün sayısı ve miktarındaki artış o ülkedeki gayri safi milli hasıla (GSMH) içinde sınai üretimde niteliksel ve niceliksel bir artışın çok net bir göstergesidir.

WPO – Pira araştırmaları verileri sonuçlarına göre Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye’yi de içine alan 46 ülkelik bir bölge olan Batı ve Doğu Avrupa’da 2004 senesinde 803 milyon nüfus 180 Milyar Dolar ambalaj harcaması ile kişi başına 224 $ ambalaj tüketmekte, sadece Batı Avrupa ülkelerindeki kişi başına 316 $ olan ambalaj tüketimine karşın Doğu Avrupa ülkelerinde ise kişi başına 135 $ ambalaj tüketimi yapmaktadır.

Çok gelişmiş ülkeler olan Kuzey Amerika, Kanada ile Japonya’da ise çok daha fazladır. Türkiye’de ise kişi başı ambalaj tüketimi 2005 senesi için 65 $ dolayında olup bu seviyelerin çok altında kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir